Generator GENERAC GMS-220P (176 kW)

  • Generator GENERAC GMS-220P (176kW)

  • GENERAC

  • Clinica Privată Microhirurgia Ochiului

  • or. Chișinău, Republica Moldova

  • Generator

  • 2020

Instalarea generatorului Generac de 176 kW la Clinica Privată Microchirurgia Ochiului

La data de 10.10.2020 a fost instalat un generator Generac GMS-220P (176kW) la Clinica Privată Microhirurgia Ochiului or.Chișinău

Acest generator a fost instalat pentru a asigura Clinica Privată cu curent electric alternativ in caz ca va fi deconectată lumina.